Jak w Polsce znikają NOP-y

Czy to możliwe, żeby ze zgłoszonych 1004 ciężkich odczynów poszczepiennych zrobiły się 3? W Polsce wszystko jest możliwe.

Ten tekst nie jest mojego autorstwa, ale uważam, że jest tak bardzo ważny, że zamieszczę go także u siebie. Pochodzi z tego filmu.

W biuletynie z Epimeldu znajdujemy następującą inforamcję [1]:

Czytamy więc, że wg klasyfikacji WHO ciężki NOP to taki, którego rezultatem, jest zgon, hospitalizacja (lub przedłużenie pobytu w szpitalu pacjenta już hospitalizowanego), znaczny lub trwały uszczerbek zdrowia, stan bezpośredniego zagrożenia życia.

Tymczasem w raporcie URPL czytamy, że lekarze do sanepidów zgłosili 1004 ciężkie nopy [2] :

W taki oto sposób Główny Inspektor Sanitarny z 1004 zgłoszeń ciężkich niepożądanych odczynów poszczepiennych zrobił 3 ciężkie odczyny poszczepienne.

[1] http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2016/Sz_2016.pdf – biuletyn strona 87

[2] http://urpl.gov.pl/sites/default/files/zalaczniki/Raport%20roczny%20%202016.pdf – raprot Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych 2016, str 39

Leave a comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *