Krztusiec 2026 z 2365 chorujących było szczepionych

W 2016 roku w USA z 2365 dzieci chorujących na krztusiec, których status zaszczepienia znamy, 2026 zachorowało mimo szczepienia przeciwko krztuścowi [1]. Oznacza to, że wielokrotnie i bezsensownie ich rodzice narazili je na opisane w charakterystyce produktu leczniczego powikłania. W polskiej ulotce są to m.in. pogorszenie słuchu i niewydolność nerek. Jak wskazują badania dzieci te […]